18 maja 2018 r. w obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz wszystkich Beneficjentów działania 6.8 (wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 powiat koszaliński zawarł umowę o dofinansowanie projektu z zakresu profilaktyki nowotworowej.


„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego. Z takim tytułem będziemy oswajać mieszkańców naszego regionu przez najbliższe 5 lat, bo projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2023 roku.

Program profilaktyki raka jelita grubego jest skierowany do osób:

  • w wieku od 55 do 64 lat w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych w systemie zapraszanym (zarówno osoby bez objawów klinicznych, jak i osoby z objawami choroby),
  • w wieku od 25 do 65 lat pochodzących z rodzin HNPCC lub FAP (z potwierdzonym obciążeniem genetycznym).


W ramach projektu zaplanowano zakup aparatury medycznej do badań kolonoskopii – videokolonoskopu, a co najważniejsze wykonanie na nim  3 000 bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu koszalińskiego.

Badania będą wykonywane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie – Partnera projektu.

Całkowita wartość projektu: 2 815 241,96 zł, kwota przyznanego dofinansowania  to 2 674 479,86 zł, wkład własny powiatu koszalińskiego (5%): 140 762,10 zł

Szczegółowe informacje, m.in. o tym jak wziąć udział w badaniach ukarzą się już wkrótce.

7

Kalendarz

Grudzień 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31