Zapytanie ofertowe

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

W związku z zamiarem zlecenia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z  późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 12/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia
27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie na rzecz Powiatu Koszalińskiego zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Powiat Koszaliński, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia
pn. „ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE STWIERDZENIA ZGONU, USTALENIA PRZYCZYNY ZGONU ORAZ WYSTAWIENIA KARTY ZGONU OSOBOM ZMARŁYM NA TERENIE POWIATU KOSZALIŃSKIEGO”

ZAPYTANIE OFERTOWE
WZÓR UMOWY
ZAŁĄCZNIK

Kalendarz

Grudzień 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31