Aktualności

Z przyjemnością informujemy!

W dniu 3 stycznia 2018 roku Wójt Gminy Biesiekierz Andrzej Leśniewicz podpisał umowę w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy.

rahabilitacja

Zadanie będzie realizowane w ramach Programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Biesiekierz”.

 

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców zabiegami rehabilitacyjnymi w 2017 roku, na 2018 rok została zwiększona kwota dofinansowania. Pozwoli to na udział w Programie większej liczby mieszkańców.

W drodze konkursu ofert został wybrany realizator Programu tj. Fizjomed Gabinet Fizjoterapii Dorota Wijatkowska, który prowadzi swoją działalność w Biesiekierzu 13 – II piętro (budynek ośrodka zdrowia).

Mieszkańcy Gminy Biesiekierz po uzyskaniu skierowania na rehabilitację, będą mogli skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych świadczonych przez gabinet z dofinansowaniem tych zabiegów od 57 do 80%.

W 2018 roku zadanie będzie realizowane od 3 stycznia do 14 grudnia.

 

Informacji na temat możliwości skorzystania z zabiegów udziela realizator Programu:
Pani Dorota Wijatkowska
w gabinecie w Biesiekierzu 13
nr tel. 0-793-708-799
w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 19:00.

 

artykuł ze strony: http://gazeta.biesiekierz.eu

Razem zadbajmy o zdrowie naszych najmłodszych podopiecznych! Zapraszamy na 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie powiatu koszalińskiego.

 

WOSP

 

Sztaby WOŚP w powiecie koszalińskim:

1. SIANÓW -Centrum Kultury i BPGiM, Plac pod Lipami 9, szef sztabu- Monika Olszak

2. BOBOLICE -Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach, Plac Zwycięstwa 5, szef sztabu - Izabela Helman

3. ŚWIESZYNO - Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka BP w Świeszynie

4. BĘDZINO

5. POLANÓW - POKiS

Informacje o pozostałych sztabach, miejscach realizacji imprez i wydarzeń kulturalnych znajdują się na stronach Urzędów Gmin, ośrodków kultury.

 

DO ZOBACZENIA!

PRACODAWCO! 15 STYCZNIA 2018 R. ROZPOCZYNA SIĘ II EDYCJA KONKURSU ORGANIZACJA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE.

SZCZEGÓŁY JUŻ W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK NA STRONACH: WWW.ZDROWIE.POWIAT.KOSZALIN.PL ORAZ WWW.POWIAT.KOSZALIN.PL

 

ZAPRASZAMY!

 

 

PLAKAT

Dzień Transplantacji – ogólnopolski dzień, obchodzony 26 stycznia, w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w 1966 roku w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Był to wtedy 621. taki zabieg na świecie (pierwszy miał miejsce w roku 1954).

transplant

Louis Braille to twórca alfabetu dla niewidomych, który w wyniku wypadku oślepł w dzieciństwie. Francuz urodził się 4 stycznia 1809 roku. Oparty jest na wojskowym systemie umożliwiającym odczytywanie rozkazów bez użycia światła. Podstawą, z której wyprowadza się cały system Braille’a, jest sześciopunkt nazywany znakiem tworzącym. System składa się ze znaków będących kombinacją sześciu wypukłych punktów ułożonych w dwóch kolumnach po trzy punkty w każdej. Lewa kolumna zawiera umownie oznaczone punkty: 1,2,3, zaś prawą stanowią punkty: 4,5,6. Wzajemna kombinacja i rozmieszczenie punktów daje możliwość zapisu sześćdziesięciu trzech znaków. W brajlu można zapisać wszystko – istnieje kilka uzupełniających systemów zapisu brajlowskiego – notacje: matematyczna, chemiczna, fizyczna i muzyczna.

Braille alphabet

część artykułu ze strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_Braille%E2%80%99a

zyczenia

Zapytanie ofertowe

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

W związku z zamiarem zlecenia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 12/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie na rzecz Powiatu Koszalińskiego zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

Powiat Koszaliński

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia

pn. „ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE STWIERDZENIA ZGONU, USTALENIA PRZYCZYNY ZGONU

ORAZ WYSTAWIENIA KARTY ZGONU OSOBOM ZMARŁYM

NA TERENIE POWIATU KOSZALIŃSKIEGO”

Treść zapytania - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

W związku z zamiarem zlecenia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 12/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie na rzecz Powiatu Koszalińskiego zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

Powiat Koszaliński

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia

pn. „ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE STWIERDZENIA ZGONU, USTALENIA PRZYCZYNY ZGONU

ORAZ WYSTAWIENIA KARTY ZGONU OSOBOM ZMARŁYM

NA TERENIE POWIATU KOSZALIŃSKIEGO”

Treść zapytania - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

 

czerwona 
1-go grudnia każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Święto to zostało zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku. 

 
W tym dniu na całym świecie odbywają się spotkania, wykłady oraz happeningi poświęcone chorobie oraz osobom zmagającym się z nią. W Polsce każdego roku prowadzone są kampanie multimedialne przez Krajowe Centrum ds. AIDS. W tym czasie poruszane są najważniejsze kwestie związane z tą chorobą. Światowy Dzień AIDS powstał z myślą o osobach chorych oraz w celu uświadamiania społeczeństwu tematu dot. tej właśnie choroby. Symbolem solidarności z osobami dotkniętymi wirusem HIV oraz chorobą AIDS jest czerwona wstążka. Podczas spotkań słuchacze uświadamiani są w jakich sytuacjach może dojść do zakażenia oraz, co należy robić aby ich unikać. Namawiają także do niesienia pomocy oraz wsparcia osobom chorym oraz zaprzestania ich wykluczania ze społeczeństwa. W tym dniu uczestnicy zapalają na znak solidarności z osobami, które przegrały walkę z chorobą czerwone znicze oraz przywdziewają czerwoną wstążkę. 
 
Co 6 sekund… 
Zdaniem ekspertów z Krajowego Centrum AIDS dokładnie, co 6 sekund na całym świecie dochodzi do zarażenia wirusem HIV. Większość osób będących zakażonymi nie jest tego świadoma, a niestety nie leczone prowadzi do powstania bardzo niebezpieczne choroby AIDS. AIDS to zespół nabytego niedoboru odporności, który charakteryzuje się bardzo niskim poziomem limfocytów CD4. W związku z tym dochodzi do uszkodzenia układu immunologicznego czego konsekwencją jest nabywanie chorób takich jak np. nowotwory, zapalenie płuc, grzybica i inne. Wirusem HIV można zarazić się poprzez kontakt osoby zdrowej z krwią lub błoną śluzową nosiciela. Do zakażenia dochodzi również przez niewysterylizowane narzędzia, igły itp. Często drogą zakażenia są kontakty płciowe. 
Wirus przedostaje się wraz ze spermą, preejakutem oraz śluzem szyjowym. Innym sposobem na zakażenie może być transfuzja, przeszczep lub dializa. Choć są to sytuacje dość rzadkie. Istnieje także dość liczna grupa zarażona w studio tatuaży, dlatego zawsze należy wybierać te renomowane, o nienagannej opinii. Każda osoba, która współżyje powinna stosować prezerwatywy. Ryzyko zakażenie wzrasta u osób, które współżyją z wieloma partnerami lub też często ich zmieniają. Choć prezerwatywy nie dają 100% pewności to jednak obniżają ryzyko zarażenia się od 80-95%. 
 
Jakie są objawy zarażenia? 
U osoby, u której podejrzewa się zakażenie w ciągu kilku dni występują objawy podobne do silnego przeziębienia lub grypy. Mogą się utrzymywać do kilku tygodni. Pojawia się gorączka oraz powiększają się węzły chłonne. Następnie wszelkie objawy mijają. Okres ten nie trwa długo, bowiem po czasie dochodzi do niewydolności układu odpornościowego. Osoba zakażona zaczyna czuć się coraz gorzej, aż w skutek AIDS zaczyna chorować na różne poważne choroby. Niestety długość życia w przypadku AIDS wynosi ok. 40 lat, co nie zmienia faktu, iż tworzone są nowe leki, które wydłużają życie pacjentów. Może w najbliższej przyszłości powstanie lek, który zatrzyma tę śmiertelną chorobę. Apelujemy do regularnego badania krwi choćby poza miejscem zamieszania (jeśli wstydzimy się u siebie w mieście) w celu profilaktyki.

 

Artykuł ze strony: https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-aids

zdjęcie podpis porozumienia

 

22 listopada 2017 r. pomiędzy Powiatem Koszalińskim, pełniącym funkcję Lidera partnerstwa a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, będącym Partnerem Projektu, zawarte zostało porozumienie w celu aplikowania o dofinansowanie Projektu w ramach ogłoszonego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne. Konkurs nr: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17

Na mocy niniejszego porozumienia, po otrzymaniu dofinansowania w przedmiotowym konkursie, strony zawrą pisemną umowę partnerską wspólnej realizacji Projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego. Projekt zaplanowano również dla mieszkańców naszego powiatu, z zakresu badań raka jelita grubego, w okresie ok. 4,5 roku zostałoby przebadanych 3 000 osób. W tym celu, w jednym z działań Projektu, zaplanowano zakup specjalistycznego sprzętu do badań – videokolonoskopu.

Przypomnijmy, iż w ostatnich latach (2014-2017) Powiat Koszaliński dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Zdrowia i Norweskich Mechanizmów Finansowych, realizował Projekt pn. „Zwalczamy nowotwory – program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim”, w którym przeprowadzono 3000 bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu, w zakresie nowotworów płuc i oskrzeli, męskich narządów płciowych oraz jelita grubego. Przeprowadzone na szeroką skalę działania informacyjno – promocyjne przyczyniły się do pobudzenia świadomości mieszkańców i ukazały jak ogromna jest skala zagrożeń nowotworowych w naszym regionie. Zainteresowanie tym projektem przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. Widząc chęć i otwartość mieszkańców na korzystanie z tego typu badań, postanowiliśmy raz jeszcze przyczynić się do poprawy zdrowia naszych Mieszkańców.

Wyniki ogłoszonego konkursu będą znane już pod koniec lutego 2018 r.

Pamiętajmy! Rak to nie wyrok, a tylko profilaktyką i dbaniem o własne zdrowie jesteśmy w stanie go pokonać.

 

Na zdjęciu: Dyrektor SP ZOZ MSW w Koszalinie - Elżbieta Czeszewska; Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych - Monika Zaręba; Starosta Koszaliński - Marian Hermanowicz; Wicestarosta Koszaliński - Dariusz Kalinowski.

Kalendarz

Listopad 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

POZ

Apteki