Aktualności

Od lat trzy tygodnie czerwca, a konkretnie dni od 4 do 24 czerwca, obchodzone są w naszym kraju jako Dni Walki z Rakiem. Jest to m.in. czas promowania wśród Polaków najważniejszych zasad profilaktyki nowotworowej. Zasady te mówią, co każdy z nas poprzez swój styl życia może zrobić, aby zminimalizować ryzyko choroby nowotworowej (mowa o profilaktyce pierwotnej), oraz jakie działania podejmować, aby chorobę wykryć na wczesnym etapie rozwoju, kiedy leczenie onkologiczne jest mało obciążające i co najważniejsze – zazwyczaj skuteczne (mowa o profilaktyce wtórnej).

 

Zasady obu profilaktyk - pierwotnej i wtórnej - na początku XXI wieku zostały sformułowane w przewodniku, opracowanym przez największe europejskie autorytety medyczne w dziedzinie onkologii. Mowa o Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem i jego 11 punktach, mówiących o związkach nowotworów z takimi zjawiskami jak nałóg palenia tytoniu, otyłość, brak aktywności fizycznej, niejedzenie owoców i warzyw, nadużywanie alkoholu, nadmierne opalania się, narażanie się na substancje rakotwórcze, unikanie szczepień przeciwko zapalaniu wątroby typu B, czy wreszcie ignorowanie programów przesiewowych wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego.


„Zapobieganie jest niewidoczne. Nie widać tego, że ktoś nie zachorował na raka, bo rzucił palenie czy że zaczął jeść owoce i warzywa. Trzeba więc wielkiej wyobraźni, aby uznać zapobieganie zachorowaniom za najważniejszy postulat walki z rakiem. (…) Zachorowanie na raka nie jest wynikiem przeznaczenia czy złego losu. Nowotwory złośliwe określane są czasami jako schorzenia wyprodukowane przez człowieka, ponieważ 80-90 proc. nowotworów wynika z szeroko rozumianych czynników zewnętrznych, czyli środowiskowych: stylu życia, nawyków żywieniowych, miejsca pracy i zamieszkania, zachowań społeczno-kulturowych. (…) Chociaż nie określono jeszcze ściśle wszystkich możliwych do uniknięcia przyczyn chorób nowotworowych, obecnie znane są czynniki ryzyka około połowy nowotworów. Dlatego też zapobieganie zachorowaniom na raka zajmuje tak ważne miejsce w polityce zdrowotnej.”
(prof. Witold Zatoński, Europejski Kodeks Walki z Rakiem, Warszawa 2013)

 

R1

Pomimo zakończenia działań realizowanych w ramach Projektu "Zwalczamy nowotwory - ...", nie kończymy profilaktyki zdrowego stylu życia!
Nadal zachęcamy i nakłaniamy do dbania o swoje zdrowie.

 

Mamy nadzieję, że działaniami podjętymi - profilaktyka nowotworu płuc i oskrzeli, specjalistyczne badania świadczone przez Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chrorób Płuc w Koszalinie, badania smokolizerem (urządzenim wskazującym ilość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu),zachęciliśmy Państwa do dalszego inwestowania w swoje zdrowie.

bez tytoniu

Dnia 16.05.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Koszalinie odbyło się przekazanie 19 szt. urządzeń do pomiaru zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu - smokolizerów.
Urządzenia zakupione zostały w ramach prowadzonych przez Powiat Koszaliński badań profilaktycznych w Projekcie pn. "Zwalczamy nowotwory - program profilakatyki nowotworowej w powiecie koszalińskim".

Dzięki uzyskanej zgodzie od Ministerstwa Zdrowia (Operatora Programu), możliwe było bezpłatne użyczenie urządzeń na potrzeby dalszych badań m.in. mieszkańców powiatu koszalińskiego przez Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. Przypomnijmy, iż szpital na potrzeby realizacji Projektu, w ramach zawartej umowy, przeprowadzał bezpłatne badania specjalistyczne z zakresu nowotworu płuc i oskrzeli dla 1 000 osób wyłonionych spośród 7 500 szt. wypełnionych z tego zakresu ankiet.

2

Szanowni Państwo,
z dniem 30 kwietnia 2017 r., Powiat Koszaliński zakończył realizację Projektu pn. "Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim".
Serdecznie dziękujemy Mieszkańcom Powiatu za czynny udział we wszelkiego typu przedsięwzięciach realizowanych w ramach Projektu, za udział w specjalistycznych badaniach profilaktycznych, wspólną zabawę w kampaniach społecznych!
Dziękujemy również wszystkim Wykonacom zawatych w ramach Projektu 60 umów! Współpraca z Państwem była rzetelna, terminowa i pozwoliła na sumienną realizację zaplanowanych działań.

 

logotypy

targiurody program pogladowy fronttargiurody program pogladowy rewers

W dniu 19 kwietnia 2017 r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie, o godz. 10:00, odbyło się posiedzenie komisji konkursu pn. „Konkurs dla mieszkańców powiatu koszalińskiego, związany z problematyką onkologiczną”, organizowanego w ramach Projektu Zwalczamy nowotwory – program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 oraz budżetu Państwa - Program PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu – Operator Programu: Ministerstwo Zdrowia.

 

Do konkursu zgłosiły się 424 osoby.

Wykonawca dokonał otwarcia urn i weryfikacji kart zgłoszeniowych. Zgodnie z regulaminem konkursu, udział w losowaniu nagród mogły wziąć tylko osoby, które prawidłowo odpowiedziały na wszystkie 10 pytań, zapoznały się z regulaminem (oświadczenie), a w przypadku osób niepełnoletnich, na karcie znajdować się musiał podpis osoby – opiekuna prawnego.

 

Zestawienie formularzy w podziale na jednostki:

L.P.

JEDNOSTKA

FORMULARZE POPRAWNE

FORMULARZE BŁĘDNE

ŁĄCZNA ILOŚĆ FORMULARZY

1

Starostwo Powiatowe

45

10

55

2

Polanów

44

78

122

3

Bobolice

8

10

18

4

Manowo

45

32

77

5

Biesiekierz

24

20

44

6

Będzino

26

2

28

7

Sarbinowo

15

12

27

8

Sianów

36

3

39

9

Mielno

3

4

7

10

Świeszyno

3

4

7

RAZEM:

249

175

424

 

Zgodnie z regulaminem konkursu, komisja dokonała losowania nagród, lista osób nagrodzonych znajduje się w załączniku.
Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na wręczenie nagród w dn.21.04.2017 r. o godz. 12:00 (sala konferencyjna IV piętro).

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za udział w konkursie i gratulujemy Zwycięzcom!

 

Komisja w składzie:

  1. Magdalena Tucka – Przewodnicząca komisji
  2. Aleksandra Ruszczyńska – Członek komisji
  3. Roman Szarek – Przedstawiciel Wykonawcy

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac komisji pełniły:

  1. Agnieszka Kryczyńska – Kierownik projektu
  2. Joanna Lipska – Asystent kierownika projektu

IMG 1027IMG 1034

 

W dniu 11.04.2017 r. zakończył się cykl szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki prozdrowotnej i poszerzania świadomości w zakresie zagrożeń nowotworami wraz z warsztatami dla przedstawicieli pracodawców z terenu powiatu koszalińskiego, realizowanych przez Powiat Koszaliński w ramach realizacji Projektu „Zwalczamy nowotwory – program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim”.
Tematyka szkoleń była odrębna dla każdej z trzech odrębnych grup uczestniczących w szkoleniach i obejmowała m.in.:

  • zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji; zespół wypalenia zawodowego;
  • zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobom nowotworowym;
  • profilaktykę nowotworową i pomoc rodzinie chorego na nowotwór;
  • zagadnienia z zakresu - dieta a nowotwory.

Uczestnikami szkoleń i warsztatów byli pracownicy: Urzędów Gmin z terenu powiatu koszalińskiego, Urzędu Pracy, Starostwa Powiatowego, Gminnych i Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, powiatowych jednostek oświatowych oraz pomocy społecznej. W szkoleniach wzięło łącznie udział ok. 90 osób.
Wykonawcą szkoleń była firma: Maciejem Perzyńskim, Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński z siedzibą w Dolaszewie.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://zdrowie.powiat.koszalin.pl/images/gallery/szkolenie3

życzenia

Serdecznie zapraszamy na stoisko Projektu "Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińkim". Targi zdrowia i urody to pierwsze, tak profesjonalne wydarzenie, na Pomorzu Środkowym, prezentujące w jednym miejscu oferty z zakresu: zdrowia, diagnostyki, sportu i rekreacji, dietetyki, profilaktyki, kosmetyki oraz medycyny. Impreza została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Koszalina oraz Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Na targach będzie można spotkać się z ekspertami: z dietetykami, trenerami personalnymi, kosmetologami, zrobić darmowe badania diagnostyczne, zadbać o skórę, włosy i ciało. Nie zabraknie konkursów z wartościowymi nagrodami, aktywności sportowych oraz darmowych zabiegów kosmetycznych. A wszystko to w ciągu dwudniowej imprezy na Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie, już 22 i 23 kwietnia w godzinach 10-18.

targi

Serdecznie zapraszamy Państwa po odbiór bezpłatnej publikacji pn. "ZDROWIE NA TALERZU. Zmniejsz ryzyko zachorowań na nowotwory".
Odbiór w Biurze Projektu (Starostwo Powiatowe w Koszalinie), ul. Racławicka 13, pok. 414 A, codziennie w godz. 7:00-15:00.
okładka

Kalendarz

Styczeń 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

POZ

Apteki